طرز تهیه ترشی انگور - آکابانو

طرز تهیه ترشی انگور

انگوری که پوستش محکم است جدا کرده و آن را شسته در پارچه تمیزی خشک نموده . برای چند دقیقه سرکه و نمک را با هم مخلوط کرده...

ترشی میوه,ترشی انگور,انگور

لايک انتشار در تلگرام