گردوترشی - آشپزی آکابانو

آشپزی - انواع ترشی - گردوترشی

ابتدا برگه زردآلو را در سرکه به مدت ۲۴ ساعت ریخته تا کاملاً خیس بخورد، سپس تمبر هندی را نیز در سرکه می ریزیم و به مدت ۲۴ ساعت آن را رها کرده تا آن نیز آماده برای تهیه ترشی شود...

 

گردو,ترشی

لايک انتشار در تلگرام