ترشی میوه - آشپزی آکابانو

آشپزی - انواع ترشی -  ترشی میوه

ابتدا بادمجان ها را پس از تکه کردن با پوست درون سرکه بپزید و پس از سرد شدن، آنها را چرخ کنید. آن گاه بقیه مواد را بشویید و خشک کرده و چرخ کنید. اکنون مواد...

 

ترشی,ترشی میوه

لايک انتشار در تلگرام