ترشی شور خیار - آشپزی آکابانو

آشپزی - انواع ترشی - ترشی شور خیار

خیارها را خوب بشویید و از طول به چهار قسمت برش بزنید. آنها را در ظرف گودی بریزید و نمک را روی آنها بپاشید. در ظرف را بسته یک شب کنار بگذارید. خیارها را در...

 

ترشی,شورخیار

لايک انتشار در تلگرام