طرز تهیه ترشی پوست پرتقال - آکابانو

طرز تهیه ترشی پوست پرتقال

پوست پرتقال یا نارنج بدون گرفتن قسمت سفیدی آن دو بار در آب می جوشانیم و 24 ساعت در آب سرد می گذاریم بماند و گاهی آب آنرا عوض می کنیم...

ترشی پوست,ترشی پرتقال,ترشی میوه

لايک انتشار در تلگرام