ترشی پوست لیمو ترش - آکابانو

ترشی پوست لیمو ترشمواد لازم برای آشپزی آکا

:
پوست لیمو=1 کیلوگرم
سرکه=3 کیلوگرم
ترشی پوست,ترشی لیمو

لايک انتشار در تلگرام