ترشی لوبیا سبز با قارچ - آکابانو

ترشی لوبیا سبز با قارچ

دم لوبیا سبزها را گرفته و بشویید. سپس به ابعاد دلخواه خرد کنید و درون آبی که در حال جوشیدن است بریزید. پس از حدود 2-1 دقیقه آن‌ها را در آبکش سرازیر کنید...

ترشی لوبیا سبز,ترشی لوبیا,ترشی قارچ

لايک انتشار در تلگرام