طرز تهیه ترشی موسیر - آکابانو

طرز تهیه ترشی موسیر

با موسیر به تنهایی یا مخلوط با سایر مواد می توان ترشی تهیه نمود. از موسیر تازه یا خشک می توان برای تهیه ترشی استفاده کرد...

ترشی,موسیر

لايک انتشار در تلگرام