ترشی شور پیاز - آکابانو

ترشی شور پیاز

پیازها را با پوست خوب بشویید سپس در ظرف گود بزرگی با نمک مخلوط کنید و کمی آب به آن اضافه کنید. در ظرف را بپوشانید و بگذارید دو روز به همان صورت بماند. طی این...

 

ترشی پیاز,پیاز ترشی,شور پیاز

لايک انتشار در تلگرام