طرز تهیه چیپس سبزیجات - آکابانو کسانی که سبزیجات ریشه ای را در حالت پخته شده بدون رقبت میل می کنند، با یادگرفتن این تکنیک می توانند ویتامین هایی که تا امروز از دست می دادند را احیا کنند
چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

مواد لازم:

  • 3 عدد چغندر متوسط
  • 2 عدد ترب متوسط
  • 2 عدد شلغم متوسط
  • روغن کانولا برای سرخ کردن
چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

ادویه جات:

  • 1 قاشق نمک
  • 1 قاشق پاپریکا
  • 1 قاشق شکر قهوه ای
  • 1 قاشق فلفل سیاه
  • 1 قاشق فلفل قرمز

دستور تهیه:

چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

1. همه سبزیجات ریشه ای فوق را خوب بشویید و پاک کنید.

چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

2. ادویه جات فوق را با هم مخلوط کنید.

3. نیازی به پوست کندن سبزیجات نیست. فقط آنها را به برش های نازک دربیاورید.

چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

4. می توانید از رنده های مخصوص برای برش زدن سبزیجات استفاده کنید. بدین ترتیب دست هایتان رنگی نمی شود.

چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

5. اگر با رنده خوبی سبزیجات را برش بزنید، ضخامت همه آنها یکسان خواهد بود و چیپس بهتری درست می شود.

چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

6. چغندرها را جدا برش بزنید. چون رنگ می دهند.

چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

7. روغن کانولا را در ماهیتابه بریزید و حرارت دهید تا داغ شود. سپس برش های سبزیجات را به آرامی داخل روغن داغ بریزید. تفت بدهید و در عین حال هم بزنید. وقتی آنها را از روغن در می آورید و آب آنها بخار می شود کمی کوچک می شوند.

چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

8. همه سبزیجات را به همین روش تفت دهید. هر دفعه که دسته ای از برش ها را داخل روغن می ریزید، حدود 8 تا 10 دقیقه طول می کشد تا آب آنها گرفته شود و خوب سرخ شوند.

چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

9. وقتی آنها را از روغن در می آورید باید روی دستمال بگذارید تا روغن اضافه آنها کشیده شود.

چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,چیپس میوه و <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات,طرز تهیه چیپس <a style='color:#000' title='سبزی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2013103448.html'>سبزی</a>جات

10. با مخلوط ادویه چیپس ها را طعم دار کنید.

11. وقتی چیپس ها سرد می شوند، حالت ترد پیدا می کنند.

برترین ها

گردآوری آشپزی اکاایران

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام