غذاهای محلی کهگیلویه و بویراحمد - آکابانو

غذاهای محلی کهگیلویه و بویراحمد

غذاهای سنتی کهگیلویه و بویراحمد غذاهای ساده‌ای هستند که سال‌ها در نواحی مختلف، بخصوص توسط عشایر استفاده می‌شده و با توجه به کمبود مواد غذایی به‌سادگی در هر شرایط قابل تهیه‌اند.

نان برکو,کلک سوزتلیت پیاز,کهگیلویه و بویراحمد

لايک انتشار در تلگرام