کاخ اصلی نیاوران: هر اتاق، یک گنجینه با ارزش (قسمت دوم) - آکابانو

آکابانو: کاخ نیاوران یکی از دیدنی ترین نقاط تهران است که همه روزه میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. این کاخ در میدان باهنر (نیاوران) قرار دارد. مجموعه کاخ نیاوران شامل چندین کاخ مختلف می شود که هر کدام در دوره ای از تاریخ این مجموعه ساخته شده اند و کاربردی خاص داشته یا اقامت گاه یکی از اعضای خانواده پهلوی بوده اند. یکی از این کاخ ها، کاخ اصلی مجموعه نیاوران است که بزرگترین کاخ مجموعه هم هست. این کاخ اتاق های زیادی دارد که هرکدام متعلق به یکی از اعضای خانواده محمدرضا پهلوی بوده است. درون هر اتاق متناسب با شخصی که در آن سکونت داشته است دکوراسیون خاصی کار شده است. وسایل دکوری و تزیینی به کار برده شده در این اتاق ها با توجه به این که توسط شرکت ها بزرگ دنیا طراحی و به طور اختصاصی ساخته شده اند، ارزش بالایی دارند. در ادامه با قسمت دوم گزارش تصویری آکا ایران از اتاق های کاخ نیاوران همراه باشید.

,کاخ نیاوران,[categoriy]

آکابانو: کاخ اصلی نیاوران: هر اتاق، یک گنجینه با ارزش (قسمت دوم)

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

,کاخ نیاوران,[categoriy]

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام