دره گل های خشخاش در لس آنجلس (تصاویر) – - آکابانو

آکابانو: دره ای میان گل های خشخاش در لس آنجلس (تصاویر)

در کالیفرنیا کاشت و تجارت خشخاش مثل اکثر کشور های دیگر ممنوع است، ولی در دره آنتلوپ خارج از لس آنجلس دشتی زیبا از گل های نارنجی خشخاش وجود دارد که بدون هیچ دخالتی از طرف انسان ها و به صورت طبیعی روییده اند.

به گزارش آکابانو: این منطقه در حال حاضر محافظت شده است و حق برداشت مواد مخدر از گل های این دشت ممنوع است و به خاطر منظره دیدنی و زیبایی که هر سال در بهار در این دشت به وجود می آید دولت این گل های زیبا را نابود نکرده است. 

 

تصاویر زیبا از گل های خشخاش

,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش,گل های خشخاش,[categoriy]

آکابانو: دره گل های خشخاش در لس آنجلس (تصاویر) #8211;

گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش
,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش,گل های خشخاش,[categoriy]
گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش

جاده ای زیبا در میان مزرعه خشخاش

,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش,گل های خشخاش,[categoriy]
گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش

عکس گل های خشخاش

,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش,گل های خشخاش,[categoriy]
گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام