دریاچه ای در سن پترزبورگ در فصل سرما +تصاویر – - آکابانو

آکابانو: تفریح در دریاچه یخ زده سن پترزبورگ

بخشی از دریاچه گرونینگن درنک در سن پترزبورگ در فصل زمستان به میعاد گاه عاشقان یخ تبدیل میشود. این بخش از دریاچه در زمستان کاملا یخ زده و به یکپیست کاملا رایگان برای بازی های روی یخ مثل اسکیت پاتیناژ و #8230; تبدیل میگردد.

دریاچه گرونینگن در سن پترزبورگ

مسیری به طول ۱۰ کیلومتر پوشیده شده از یخ که تا اوایل بهار باقی خواهد ماند برای مردم این منطقه مثل یک شهر بازی رایگان میماند و مردم زیادی را برای بازی های روی یخ به سمت خود جذب میکند.

عکس های دریاچه یخ زده سن پترزبورگ

,دریاچه سن پترزبورگ,دریاچه گرونینگن,دریاچه گرونینگن درنک,[categoriy]

آکابانو: دریاچه ای در سن پترزبورگ در فصل سرما +تصاویر #8211;

دریاچه گرونینگن,دریاچه یخ زده,دریاچه سن پترزبورگ,عکس های سن پترزبورگ,شهر سن پترزبورگ,دریاچه یخ زده سن پترزبورگ
,دریاچه سن پترزبورگ,دریاچه گرونینگن,دریاچه گرونینگن درنک,[categoriy]
دریاچه گرونینگن,دریاچه یخ زده,دریاچه سن پترزبورگ,عکس های سن پترزبورگ,شهر سن پترزبورگ,دریاچه یخ زده سن پترزبورگ
,دریاچه سن پترزبورگ,دریاچه گرونینگن,دریاچه گرونینگن درنک,[categoriy]
دریاچه گرونینگن,دریاچه یخ زده,دریاچه سن پترزبورگ,عکس های سن پترزبورگ,شهر سن پترزبورگ,دریاچه یخ زده سن پترزبورگ

دریاچه گرونینگن در سن پترزبورگ

,دریاچه سن پترزبورگ,دریاچه گرونینگن,دریاچه گرونینگن درنک,[categoriy]
دریاچه گرونینگن,دریاچه یخ زده,دریاچه سن پترزبورگ,عکس های سن پترزبورگ,شهر سن پترزبورگ,دریاچه یخ زده سن پترزبورگ
,دریاچه سن پترزبورگ,دریاچه گرونینگن,دریاچه گرونینگن درنک,[categoriy]
دریاچه گرونینگن,دریاچه یخ زده,دریاچه سن پترزبورگ,عکس های سن پترزبورگ,شهر سن پترزبورگ,دریاچه یخ زده سن پترزبورگ
,دریاچه سن پترزبورگ,دریاچه گرونینگن,دریاچه گرونینگن درنک,[categoriy]
دریاچه گرونینگن,دریاچه یخ زده,دریاچه سن پترزبورگ,عکس های سن پترزبورگ,شهر سن پترزبورگ,دریاچه یخ زده سن پترزبورگ

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام