جدول میزان کالری مصرفی بدن-کاهش وزن با کنترل کالری قسمت چهارم - آکابانو

میزان,مصرفی,وزن

جدول میزان کالری مصرفی بدن-کاهش وزن با کنترل کالری قسمت چهارم

کالریهاى مصرفى سوزانده شده طى یک ساعت براى انسان 70 کیلوگرمى با احتساب سوخت پایه (B.M.R)


نوع فعالیت کالرى
کوهنوردی 700
شنا سریع 700
دویدن خیلی سریع با مدت کوتاه 700
بوکس 1000
کوهنوردی سریع 1100
وزنه برداری 1100
اسکی در زمین هموار 1200
کشتی 1350

 جدول کالری قسمت : اول - دوم - سوم - چهارم


منبع : وب سایت دکتر کرمانی

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام