اینها را بو کنید تا وزن تان کم شود - آکابانو
,کم <a style='color:#000' title='کردن' href='http://www.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html'>کردن</a> وزن, <a style='color:#000' title='کاهش وزن' href='http://www.akairan.com/health/chagh1/12360.html'>کاهش وزن</a>, بو <a style='color:#000' title='کردن' href='http://www.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html'>کردن</a> و <a style='color:#000' title='کاهش وزن' href='http://www.akairan.com/health/chagh1/12360.html'>کاهش وزن</a>,<a style='color:#000' title='رژیم لاغری' href='http://www.akairan.com/health/rijim-laghari-chaghi/'>رژیم لاغری</a>-رژیم غذایی <a style='color:#000' title='رژیم لاغری سریع' href='http://www.akairan.com/health/rijim-laghari-chaghi/10756.html'>رژیم لاغری سریع</a> رژیم <a style='color:#000' title='چاق شدن' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/10793.html'>چاق شدن</a>

امروز می خواهیم به شما بگوییم این خوردنی ها را بو کنید تا وزن تان هم کاهش پیدا کند.
شک نداریم، نقش قوی حس بویایی می تواند نقش مهمی در کاهش یا افزایش وزن داشته باشد. امروز می خواهیم به شما بگوییم این خوردنی ها را بو کنید تا وزن تان هم کاهش پیدا کند.

بو کردن گریپ فروت برای چند ثانیه باعث کاهش وزن می شود.

بو کردن سیب سبز یا موز هنگام گرسنگی با کاهش وزن ارتباط دارد.

بو کردن این روغن باعث افزایش تولید هورمون سیری می شود.

سیر
بوهای تند غذایی مانند سیر، فلفل، پیاز و ... باعث می شود فرد لقمه های کوچک تری بگیرد.منبع : khorasannews.com

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام