پیشگیری از عوارض جراحی سرطان سینه با ورزش های استقامتی - آکابانو

,نکات بعد از عمل <a style='color:#000' title='جراحی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401304562.html'>جراحی</a> <a style='color:#000' title='سرطان سینه' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html'>سرطان سینه</a>,تاثیر ورزش استقامتی بر <a style='color:#000' title='جراحی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401304562.html'>جراحی</a> <a style='color:#000' title='سرطان سینه' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html'>سرطان سینه</a>,بهبودی بعد از <a style='color:#000' title='جراحی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401304562.html'>جراحی</a> <a style='color:#000' title='سرطان سینه' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html'>سرطان سینه</a>,[categoriy]

آکابانو: پیشگیری از عوارض جراحی سرطان سینه با ورزش های استقامتی

آکابانو: بعد از انجام تمام عمل های جراحی انجام یکسری نکات در روند بهبود شما تاثیر بسزایی دارند.در این مطلب قصد داریم به بررسی تاثیر ورزش های استقامتی بر روند بهبود افرادی که جراحی سرطان سینه انجام داده اند بپردازیم.محققان در یک مطالعه کوچک دریافتند ورزش با وزنه های سنگین به پیشگیری از تورم دست ها و قفسه سینه، عارضه جانبی شایع در درمان سرطان سینه، کمک می کند.

به گزارش آکابانو: این مطالعه شامل ۲۷ بازمانده از سرطان سینه بود که دو بار در هفته ورزش استقامتی متعادل انجام می دادند. شیوه ورزشی هر زن متناسب با توانایی اش بود.

زنان هر دو هفته یکبار چک می شدند. در سه نفر کاهش تورم مشاهده شد و در بقیه زنان هیچ تورمی وجود نداشت. بسیاری از زنان عنوان کرده بودند که بهتر قادر به انجام فعالیت های روزانه شان نظیر بلندکردن اجسام سنگین بودند.

لین پانتون، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایالتی فلوریدا، در این باره می گوید: «معمولا پزشکان به زنان توصیه می کنند که بعد از جراحی و درمان، فعالیت های بالاتنه شان را بسیار محدود کنند چراکه معتقدند این فعالیت ها موجب تشدید تورم می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «اما ما دریافتیم ورزش های استقامتی می توانند به زنان در بهبود ناشی از درمان کمک کرده و حتی از این تورم پیشگیری کند. چراکه فعالیت موجب تسهیل جریان خون می شود.»

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام