سبدی هست در اندیشۀ من ڪه پُر از گل بدهم هدیه به تو...- کانال آکابانو

سبدی هست در اندیشۀ من ڪه پُر از گل بدهم هدیه به تو... غافل از آنڪه تو خود ناب‌تری یڪ جهان گُل بخورد غبطه به تو... صبحت بخیر @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها: