#تکنولوژی کوادکوپتری که مانند یک مونوپاد بلند عمل ...- کانال آکابانو

#تکنولوژی کوادکوپتری که مانند یک مونوپاد بلند عمل می کند. کنترل این کوادکوپتر فقط چند کلید برای تنظیم ارتفاع دارد و پس از جمع شدن فضای بسیار کمی را اشغال می کند. @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: تکنولوژی