نوای مؤذن ، چو آید به گوش بَرد از دل عاشقان عقل ...- کانال آکابانو

نوای مؤذن ، چو آید به گوش بَرد از دل عاشقان عقل ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

نوای مؤذن ، چو آید به گوش بَرد از دل عاشقان عقل و هوش ز میخانه ی حق ، شمیم بهشت رسد هر سَحر ، از لب مِی فروش @akabano کانال آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: