بهترین کلمات دنیا همان دوستت دارم هاییست که بی اخت...- کانال آکابانو

بهترین کلمات دنیا همان دوستت دارم هاییست که بی اختیار تقدیم قلب خسته ام میکنی یک دنیا سر زندگیست بودنت دوستت دارم … @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: