یک روز مشکی اند یک روز طـلایی و روزی دیگر.... شراب...- کانال آکابانو

یک روز مشکی اند یک روز طـلایی و روزی دیگر.... شرابی غمگین است زنی که موهایش گم شده است.. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط