هیچ وقت از رویایی که در سر داری،فقط به این خاطر که...- کانال آکابانو

هیچ وقت از رویایی که در سر داری،فقط به این خاطر که دستیابی به آن زمان می برد،دست نکش! ⏰زمان به هر حال می گذرد...

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: