یک تیر تنها وقتی می تواند پرتاب شود که به سمت عقب ...- کانال آکابانو

یک تیر تنها وقتی می تواند پرتاب شود که به سمت عقب کشیده شود وقتی زندگی شما را با سختی ها به عقب می کشد می خواهد شما را به سمت چیزی عالی پرتاب کند @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: