دلم.ميخواهد تو رامثل هوا نفس بکشم که مثل خوڹ د...- کانال آکابانو

دلم.ميخواهد تو رامثل هوا نفس بکشم که مثل خوڹ در رگهایم جریاڹ دارے و مثل آفتاب برمن ميتابے و با تمام وجودم دوستت دارم......!!!! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط