آکا بانو : خدایی آدم باید یه ذره هم رحم داشته باشه...- کانال آکابانو

آکا بانو : خدایی آدم باید یه ذره هم رحم داشته باشه یه فرصتی به این بدهکار بدید خودش میده بدهی هاشو 63 سال که چیزی نیست چه عجله ای داشتید برای قانون دو فوریتی @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: