بدانید نياز مردان به صحبت کردن در هر روز دوازده هز...- کانال آکابانو

بدانید نياز مردان به صحبت کردن در هر روز دوازده هزار واژه و نياز زنان 23 هزار واژه است! @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: