من آن نیم که حلاڸ از حرام نشناسم شراب با تو حلاڸ ...- کانال آکابانو

من آن نیم که حلاڸ از حرام نشناسم شراب با تو حلاڸ است و آب بی تو حرام @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: