در هر جغرافیایی که هستید جهت ها تفاوتی ندارند تم...- کانال آکابانو

در هر جغرافیایی که هستید جهت ها تفاوتی ندارند تمام دامنه های دلتون به سمت خوشبختی و امید لحظه هاتون پر از حضور خداوندی.. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط