از کسانی که بامن میمانند سپاس گزارم آنان به من معن...- کانال آکابانو

از کسانی که بامن میمانند سپاس گزارم آنان به من معنای دوست واقعی رانشان میدهند از کسانی که مرا ترک می کنند متشکرم آنان به من می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: