مردانگي يعني اگر زني خواست سرش را بر شانه ات بگذار...- کانال آکابانو

مردانگي يعني اگر زني خواست سرش را بر شانه ات بگذارد ببيني طاقتِ سنگينيِ سرش را داري يا نه مي داني اعتمادِ زنانه سنگين است خيلي سنگين @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط