پول میذاری تو موسسه ورشکست میشه میدی به م...- کانال آکابانو

پول میذاری تو موسسه ورشکست میشه میدی به مامانت پس نمیده بهت پیش خودت نگه میداری خرج میشه خو پس ما چه غلطی بکنیم‌؟!

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: