چیستان 1 : یک زن و شوهر هفت پسر دارند و هر پسر یک ...- کانال آکابانو

چیستان 1 : یک زن و شوهر هفت پسر دارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند چیستان 2 : آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هر دو آن را دارند چیستان 3 : آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست چیستان 4 : آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد ومرغ نیست چهارپا داردو سگ نیست چیستان 5 : چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود چیستان 6 : آن چیست که با گریستن اسمان اشک آن روان می شود چیستان 7 : بالای آن جای حساب است،پایین آن بازی تاب است چیستان 8 : آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد چیستان 9 : آن چیست به قدر یک گلابی ست.هم سرخ و سفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چوماه روشن .بی جان بود وستانداوجان.محفوظ همیشه درحبابی ست چیستان 10 : آن چیست که پراشک بود دامن او.از دور چه استخوان نماید تن او.می سوزد و می گوید و این شدفن او.خواهی که شود زده بزن گردن او جواب دو ساعت دیگر @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط