تلاش کن تو زندگی ... مثل درختی باشی که اگه ک...- کانال آکابانو

تلاش کن تو زندگی ... مثل درختی باشی که اگه کسی بهت لگد زد شکوفه بارونش کنی...! @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: