پارک ملی زمین شناسی ژانگی دانکسیا در گانسو چین با ...- کانال آکابانو

پارک ملی زمین شناسی ژانگی دانکسیا در گانسو چین با کوه هایی از رگه های سرخ آتشین،نارنجی،کرم،سبزپررنگ و زرد روشن، معروف به کیک زمین شناسی‌

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: