♏️هیچگاه ناامید نشو ؛ اگر همه درها هم به رویت بسته...- کانال آکابانو

♏️هیچگاه ناامید نشو ؛ اگر همه درها هم به رویت بسته شوند سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده، به رویت باز می کند... حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی!

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: