سلام دوست من سخاوتت را دوست دارم مثل آفتاب ميمانی ...- کانال آکابانو

سلام دوست من سخاوتت را دوست دارم مثل آفتاب ميمانی گرمی، مهربانی، با گذشتی... دور ایستاده ای، امّا محبتت گرمم مي کند... از اینجا که من 'قنوت' بسته ام تا آنجا که تو به مهربانی 'قیام' کرده ای یک 'سلام' فاصله است... سلام ميکنم و سلامتی و سربلندی برایت ميطلبم و سایه خشنودی خدا... تو هم برایم دعا کن که دلمان هر دو نیازمند اجابت های قشنگ خداست... حالا به زندگی لبخند بزن دوست بی ریای من... روزی شاد و خدایی به اضافه خبرهای خوب براتون آرزو دارم...

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: