زن ها گاهي اوقات چيزي نميگويند چون به نظرشان لازم ...- کانال آکابانو

زن ها گاهي اوقات چيزي نميگويند چون به نظرشان لازم نيست که چيزي گفته شود با نگاهشان حرف ميزنند، به اندازه يك دنيا حرف ميزنند هرگز نبايد از چشمان هیچ زنی ساده گذشت.. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: