تنهاآب های آرام هستند که چهره هارادرست نشان میده...- کانال آکابانو

تنهاآب های آرام هستند که چهره هارادرست نشان میدهندپس ذهنهای آرام درک درست اززندگی دارند زندگی رارنگ شادی بزن فرشته قشنگم بانوی مهربون آب وهوای دلت آروم خیلی دوستت دارم' @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: