[Forwarded from دلنوشتہ حورے] [ GIF ] میدانم اگر: ...- کانال آکابانو

[Forwarded from دلنوشتہ حورے] [ GIF ] میدانم اگر: قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم… دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد… تا به من ثابت کند در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم… “پناه “ میبرم به “خدا“، از عیبی که؛ “امروز “ درخود میبینم؛ و “دیروز ” “دیگران' را به خاطر، “همان عیب” ملامت کرده ام… محتاط باشیم، در “سرزنش” و”قضاوت کردن“ دیگران وقتی ؛ نه از ”دیروز او” خبر داریم، نه از ”فردای خودمان”.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط