بگذار آدمها تا میتوانند سنگ باشند مهم اینست که ...- کانال آکابانو

بگذار آدمها تا میتوانند سنگ باشند مهم اینست که تو از نـژاد چشمه ای پس جاری باش اجازه نده سنگ هامانع حرکت توشوند از روی آنها با لبخند عبورکن @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط