مرضیه دهقان را خیلی ها می شناسند، نماد امید و مقاو...- کانال آکابانو

مرضیه دهقان را خیلی ها می شناسند، نماد امید و مقاومت. او برای نوشتن مبارزه میکند می تواند با کمک گرفتن از دندان هایش تایپ کند. تنها مامن نوشته هایش فیس بوک است، شعر هم می سراید

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: