قدیما.... یه پنجشنبه جمعه بود یه خونه مادربزرگ ...- کانال آکابانو

قدیما.... یه پنجشنبه جمعه بود یه خونه مادربزرگ این روزا پر از تعطیلیه ولی کو مادربزرگ ؟ کو اون فامیل ؟ کو اون خونه ؟ با هم بودنها را قدر بدانيد @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: