#همسرداری ♦️همدیگر را آرام کنید؛ روزها همیشه ب...- کانال آکابانو

#همسرداری ♦️همدیگر را آرام کنید؛ روزها همیشه بدون مشکل نیست و شرایط سخت از زندگی جدایی ناپذیر است. اگر یک روز همسرتان عصبانی بود شما سعی کنی او را آرام کنید و بر عصبانیت او نیافزاید. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: همسرداری

ويديوهاي مرتبط