تنها زمانى 'صبور' خواهى شد، كه صبر را يک 'قدرت'...- کانال آکابانو

تنها زمانى 'صبور' خواهى شد، كه صبر را يک 'قدرت' بدانی نه يك 'ضعف'... آنچه ويرانمان مى كند، روزگار نيست!!! حوصله ی 'كوچك'، براى 'آرزوهاى بزرگ' ماست... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط