' گهواره ى احساس ' . در آغوشِ تو رقصیدن مثِ آرام...- کانال آکابانو

' گهواره ى احساس ' . در آغوشِ تو رقصیدن مثِ آرامشِ رویاست نفس با مرگ میجنگه سرِ دستای تو دعواست @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط