امام باقر (ع) فرمودند: براى زن نزد پروردگارش هيچ...- کانال آکابانو

امام باقر (ع) فرمودند: براى زن نزد پروردگارش هيچ شفاعت كننده اى كارسازتر از خشنودى شوهرش نيست. ❤️ (

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: