آمد ندای توحید بار دگر به دلها نور نشاط بخشید ...- کانال آکابانو

آمد ندای توحید بار دگر به دلها نور نشاط بخشید من جانماز خود را آهسته باز کردم آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: