بهترین ادمهای زندگی......همانهایی هستند که....وق...- کانال آکابانو

بهترین ادمهای زندگی......همانهایی هستند که....وقتی کنارشان میشینی...چایی ات سردمیشود ولی دلت❤️گرم.... @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: