پنج شنبه است یاد کنیم از گذشتگان با نثار کردن فات...- کانال آکابانو

پنج شنبه است یاد کنیم از گذشتگان با نثار کردن فاتحه وصلوات برای شادی روح انها كه جايشان هميشه خاليست در كنار ما

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: